Ugrás a fő tartalomhoz Betűméret növelés Betűméret csökkentés Akadálymentesítés Eredeti nézet
Menü

Országos Humánmenedzsment Egyesület

Blog

Hazai és partnerországi helyzetkép

Workshop 1

Időpont: 2019. június 13.

Helyszín: Tata, Gottwald Hotel

Az első szakmai workshopra a partnerországok önálló prezentációval készültek. Ennek célja, a résztvevő országok munkaerőpiaci helyzetének és kihívásainak, ezen belül kiemelten az 50+ munkaerőpiaci részvételének és esélyeinek a bemutatása, közös megismerése volt.

A workshop keretében 5 szakmai prezentáció hangzott el.

Valamennyi prezentációban kiemelt hangsúlyt kapott a közép-kelet-európai régióban tapasztalható munkaerőhiány, főként a szakképzett munkaerő kritikus hiánya bizonyos ágazatokban (IT, ipari termelés, mezőgazdaság és szolgáltatóipar). Szintén azonosan ítélték meg a résztvevők a társadalom elöregedéséből fakadó problémák és azok kezelésének fontosságát.

Romániában felmérések alapján a vállalatok közel 94%-a küzd krónikus munkaerőhiánnyal, miközben az EU országok közül Romániában az egyik legmagasabb az inaktív népesség aránya (34%). Mindez komoly szerepet játszik abban, hogy az utóbbi években egyre nő az 50+ generáció munkaerőpiaci részvétele, 2018-ban a legnagyobb növekedést a 45-64 éves korosztály körében mutatták az elemzések.

Csehországban számos kormányzati intézkedés támogatja az 50+ generáció munkaerőpiaci jelenlétének erősítését. Ennek eredményeként az indikátorok alapján Csehország áll legközelebb a fejlett EU országokhoz. Azonban itt is jelen van a térségre jellemző általános munkaerőhiány a technikai ágazatokban, a szolgáltatóiparban és az egészségügyben. Bár az 50+ generációban folyamatosan javul az aktív/inaktív arány, még ma is jelentősek az eltérések a képzett vs. szakképzetlen, a férfiak és nők alkalmazásában és az egyes régiók között. Kevés a rész és rugalmas munkaidős foglalkoztatás, jelentős az egészségügyi problémákkal küzdők aránya a korosztályban.

A magyarországi helyzetkép hasonló tendenciákat mutat. A munkanélküliség történelmileg alacsony mélypontja mellett továbbra is jelentősek a foglalkoztatás regionális, ágazati és képzettségi mutatóiban a különbségek. Több mint 100e főre becsülhető az inaktív, de dolgozni és munkát vállalni képes 50-64 éves népesség, bevonzásuk a munkaerőpiacra nem megoldott. A kedvezőtlen korfa mellett problémát jelent a belső mobilitás alacsony szintje is.

Ausztria több szempontból kivételt jelent. A szakképzett munkaerő erőteljes bevándorlása jelentősen enyhíti a munkaerőhiányt. A népesség korfája és a születések száma szintén ennek hatásra alakul kedvezőbben, és ez a tendencia a jövőben erősödni fog. A kormányzat és az érdekvédelmi szervezetek célzott programokkal támogatják az 50+ munkavállalók munkaerőpiaci jelenlétét. Érdekes tendencia, hogy az 50+ tagjai egyre nagyobb számban egyéni vállalkozóként vannak jelen a munka világában.

Az EFOP- 5.2.2-17-2017-00130 Aktív Kormenedzsment Mintaprogram vállalt célja az 50 + generáció esetében egy komplex esélyteremtő, társadalmi felzárkózási modell kialakítása. A mintaprogram kidolgozása nemzetközi partnerek bevonásával történik. A projekt vállalásai között évente 6 alkalommal műhelymunka, 4 alkalommal tanulmányút, valamint képzések szerepelnek. A projektben vállalt disszemináció során a tapasztalatok megosztása a hazai szakemberek körében tréningek, műhelymunkák formájában történik.

Ajánló

2024. május 17.

Fontos bejelentés!

Workshop 1 Időpont: 2019. június 13. Helyszín: Tata, Gottwald Hotel Az első szakmai workshopra a partnerországok önálló prezentációval készültek. Ennek célja, a résztvevő orsz...

2024. május 17.

A visszaszámlálás megkezdődött

Workshop 1 Időpont: 2019. június 13. Helyszín: Tata, Gottwald Hotel Az első szakmai workshopra a partnerországok önálló prezentációval készültek. Ennek célja, a résztvevő orsz...