Ugrás a fő tartalomhoz Betűméret növelés Betűméret csökkentés Akadálymentesítés Eredeti nézet
Menü

Országos Humánmenedzsment Egyesület

Blog

Kutatási workshop 1

Workshop 5

Időpont: 2019. október 16.

Helyszín: Miskolc

Az „Aktív Kormenedzsment Mintaprogram” Projekt két kutatás lebonyolítását tűzte ki célul. A kutatás 1. workshopon az Országos Humánmenedzsment Egyesület közreműködésével lezajló kutatás Szakmai Tervben foglalt vállalásait tekintették át a résztvevők.

„A kutatás során kérdőíves felmérés során bevonásra kerül a célközönség (50+ „silver age” életkori kategóriába sorolt személyek 50-70 éves korosztály).

Társadalmi státuszokat tekintve a minta alapja reprezentatív, így a megkeresés során munkanélküliek, a munkaerőpiacon még aktív, de munkaképességük megőrzése szempontjából kritikus munkavállalók, illetve az új szaktudás megszerzését vállalók, az úgynevezett újrakezdők, és a digitalizáció és a robottechnika során az elkövetkező 10 évben veszélyeztetett munkaköröket betöltők kerülnek kiválasztásra.

Az ő általuk adott válaszok képezik a kutatás alapjait. A tények ismeretében a hasonló környezetben feltárt eredmények összehasonlítása történik.

A kutatásba bevontak száma Magyarország és 2 nemzetközi partnerország – Románia és Ausztria –  tekintetében, országonként minimum 100-100 fő, és a szakmai team maximum 20 fő.”

A projektteam és a kutatás külföldi partnerei (ERKY és skype konferencia-beszélgetésen az Institutio Pro Educationem Transilvaniensis Egyesület) módszertani workshop keretében, a kutatást vezető Sárközy Erika irányításával a kutatási fókuszokat egyeztették. Ennek keretében meghatározták a kérdőíves felmérésbe bevont vállalati kör preferált nagyságát, iparági összetételét és az 50+ korosztály (50-65 éves korosztály) munkavállalói attitűdjét feltáró témákat.

Az EFOP- 5.2.2-17-2017-00130 Aktív Kormenedzsment Mintaprogram vállalt célja az 50+ generáció esetében egy komplex esélyteremtő, társadalmi felzárkózási modell kialakítása. A mintaprogram kidolgozása nemzetközi partnerek bevonásával történik. A projekt vállalásai között évente 6 alkalommal műhelymunka, 4 alkalommal tanulmányút, valamint képzések szerepelnek. A projektben vállalt disszemináció során a tapasztalatok megosztása a hazai szakemberek körében tréningek, műhelymunkák formájában történik.

Ajánló

2024. május 17.

Fontos bejelentés!

Workshop 5 Időpont: 2019. október 16. Helyszín: Miskolc Az „Aktív Kormenedzsment Mintaprogram” Projekt két kutatás lebonyolítását tűzte ki célul. A kutatás 1. workshopon az ...

2024. május 17.

A visszaszámlálás megkezdődött

Workshop 5 Időpont: 2019. október 16. Helyszín: Miskolc Az „Aktív Kormenedzsment Mintaprogram” Projekt két kutatás lebonyolítását tűzte ki célul. A kutatás 1. workshopon az ...